Wat is mindfulness

Mindfulness kan je vertalen met ‘opmerkzaamheid’ of ‘aandacht’. Mindfulness is wel een bepaalde vorm van aandacht: een milde en open aandacht. Vanuit een milde, open aandacht ervaren we wat er is in het huidige moment aan gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties, zonder oordeel. Mindfulness wijst niets af. Alles wat zich in of aan ons voordoet, mag er zijn.
Aandachttraining brengt daarmee ook vriendelijkheid en mildheid met zich mee.

De kunst om te ‘stoppen’ en ruimte maken voor wat er is

Hoe vaak staan we niet op de ‘automatische piloot’ zonder werkelijk met aandacht erbij te zijn, in het huidige moment? Onze geest is vaak bezig met het verleden of de toekomst. Mindfulness leert je om te ‘stoppen’, om contact te maken met het hier en nu, de plek waar het leven zich afspeelt. Mindfulness helpt je om ruimte te maken voor wat er is. Hierdoor kan er meer balans in je leven ontstaan. Je leert om beter om te gaan met klachten als stress, vermoeidheid, pijn, somberheid en depressie. Mindfulness geeft je ruimte, ook om je eigen kwaliteiten meer te ontwikkelen. Met aandacht leven maakt het leven dieper, rijker en mooier.

Volledige aandacht, volledig aanwezig zijn

We kennen allemaal ervaringen van volledig aanwezig zijn: wanneer we prachtige muziek horen, wanneer we iets doen waar we mee samenvallen. Het gevoel ‘er helemaal in te zijn’, ‘in de flow’. Onze geest is stil. We zijn een en al aandacht. We kunnen de rijkdom van het moment proeven.

Sleutel tot het hier en nu

Mindfulness is de sleutel tot het hier en nu. Waar je aandacht is, daar ben je. Je kunt dit oefenen door de aandacht te trainen, de aandacht te laten groeien.. En je kunt er ieder moment opnieuw mee beginnen.


‘Door simpel te erkennen hoe het is,
wordt alles anders.
Jon Kabat-Zinn

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Reacties zijn uitgeschakeld.