Voor wie

De Compassietraining wordt officieel Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL) genoemd. De training is gebaseerd op een wetenschappelijk onderbouwde visie op het belang van (zelf)compassie.
In onze cultuur ervaren veel mensen psychische problemen, hebben een lage dunk van zichzelf en gaan gebukt onder zelfverwijt of schaamte. We kunnen somber, angstig, hunkerend, boos of wantrouwend in de wereld staan en moeite hebben om warme gevoelens voor onszelf en anderen te ervaren. We kunnen vluchten in isolement of ons storten in bezigheden of relaties die ons niet echt voldoening geven. Gesprekstherapieën bieden niet altijd een oplossing. Soms geven zij wel inzicht maar bereiken onvoldoende het ervaringsniveau (‘Ik snap het wel, maar voel het niet.’) Juist dan valt compassietraining te overwegen, waarin oefeningen aangeboden worden om meer warmte, geborgenheid, acceptatie en verbondenheid met onszelf en anderen te ervaren.

Mindfulness-Based Compassionate Living (MBCL)

De training MBCL is bedoeld voor hen die zich (deels) in bovengenoemde beschrijvingen herkennen en eerder de mindfulness cursus (MBSR/MBCT) hebben gevolgd of ervaring hebben met meditatie. De compassietraining bouwt daarop voort en is geschikt voor hen die gemotiveerd zijn tot nader zelfonderzoek en aan de eigen ervaring willen toetsen wat heilzaam voor hen is en wat niet. Met name is deze cursus bedoeld voor mensen die wel ondervonden hebben dat mindfulnessbeoefening hen goed doet, maar moeite hebben om deze in hun leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen. Bij deelnemers wordt gesuggereerd dat zij gedurende de training dagelijks ¾ à 1 uur tijd vrijmaken voor oefeningen.


‘Vergeet wie je dacht te zijn en accepteer wie je bent’.
Dalai Lama


Als je ondervonden hebt dat mindfulnessbeoefening je goed doet, maar vind je het moeilijk om het in je leven te integreren en een milde, vriendelijke houding daarbij te ontwikkelen, dan is de compassietraining misschien iets voor jou.

IMG_2311

Reacties zijn uitgeschakeld.